ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และ ผอ.กลุ่ม สังกัด สพป.นศ.3 ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสนิท  นิลบุตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและ ผอ.กลุ่ม สังกัด สพป.นครศรีธรรมราชเขต 3 ครั้งที่ 4/2565  ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564 จาก สพฐ. เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564-2565  และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี งบประมาณ 2565  

147 total views, 2 views today