การประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม

นายสนิท  นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ 3 ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 /2565

297 total views, 5 views today