พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

40 total views, 1 views today