ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 3- 4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และมอบนโยบายแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2566 

49 total views, 2 views today