ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคใต้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนาแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในเขตภาคใต้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเกิดความเท่าเทียมกัน ตลอดจนสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

72 total views, 1 views today