สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมการดำเนินงานจัดทำรายงานผลการทดสอบ O-NET, NT, RT

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ นางสาวเนตรหทัย สังสุณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานผลการทดสอบ O-NET, NT, RT ณ ห้องประชุมเทพนิมิต 2 สพป.นศ.3

118 total views, 1 views today