โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาปากพนัง 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมนูญ รักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาปากพนัง 2 ณ วัดรามประดิษฐ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

171 total views, 1 views today