ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เมืองต้นน้ำเกมส์” ครั้งที่ 13

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เมืองต้นน้ำเกมส์” ครั้งที่ 13ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดไม้เสียบ อ.ชะอว จ.นครศรีธรรมราช มีโรงเรียนวัดไม้เสียบ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านลานนา โรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

35 total views, 1 views today