สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอร่อนพิบูลย์ เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) เยี่ยมที่ประชุมและพบปะผู้บริหารอำเภอร่อนพิบูลย์ พร้อมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนอย่างปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายเจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอร่อพนิบูลย์ ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอร่อนพิบูลย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยหาร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

78 total views, 3 views today