สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอปากพนัง เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ นายมนูญ รักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอปากพนัง มอบนโยบายการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และคณะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยานฤมิต อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

27 total views, 2 views today