วันครูอำเภอจุฬาภรณ์ “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอจุฬาภรณ์ ประธานพิธีงานวันครูอำเภอจุฬาภรณ์ ประจำปี 2565 โดยในพิธี มีพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศและรำลึกถึงคุณครูที่ล่วงลับ รับฟังการอ่านสารนายกรัฐมนตรี การสวดระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ กล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครูและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านสำนักไม้เรียบ) อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

105 total views, 1 views today