วันครูอำเภอเชียรใหญ่“พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายมนูญ รักดี รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานพิธีงานวันครู อำเภอเชียรใหญ่ ประจำปี 2565 “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต” พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปากเชียร อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

121 total views, 1 views today