รอง ผอ.สพป.นศ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนให้กำลังใจคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายพยุงค์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน พบปะคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนวัดวังกลม โรงเรียนบ้านตูล โรงเรียนเขาพระทอง โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ และโรงเรียนบ้านห้วยโส อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการ ศบค.อย่างเคร่งครัด

78 total views, 1 views today