สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 รับฟัง พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2563 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 (เวลา 08.00-09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 รับฟัง พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2563 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.3 ร่วมรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

68 total views, 1 views today