ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) พร้อมด้วย ดร.สุมล  ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  ติดตามการจัดการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านหน้าศาล อำเภอหัวไทร และ โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

105 total views, 1 views today