สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับฟัง พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน พุธเช้า…ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 25/2563 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (เวลา 08.00-09.00 น.) ดร.สุมล  ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 รับฟัง พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2563 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด” พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.3 ร่วมรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

65 total views, 1 views today