ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานกลุ่มเครือข่ายและเลขานุการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 17 กลุ่มเครือข่าย ผู้อำนวยการ และบุคลากร สพป.นศ.3 เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

76 total views, 1 views today