ป้ายกำกับ: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์” ประจำปี 2561

     วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์” ประจำปี 2561 ประกอบด้วยฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล และคีตะมวยไทย

อ่านต่อ

101 total views, no views today

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ สพป.นศ.3 (เวลา 13.30 น.) ประธานการประชุมกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

67 total views, no views today

ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

     วันที่ 13 กันยายน 2561 นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา

อ่านต่อ

40 total views, 1 views today

ค่ายอบรมทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน

     นายประเสริฐ คงช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดค่ายอบรมทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน

อ่านต่อ

47 total views, no views today

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ  คงช่วย  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เป้าหมายนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3  และครูผู้ควบคุม จำนวน 415 คน 

อ่านต่อ

39 total views, no views today

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีและโครงการคุณภาพอาหารนักเรียน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ  คงช่วย รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีและโครงการคุณภาพอาหารนักเรียน 

อ่านต่อ

131 total views, 1 views today

การประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ)

นางจิตรา  แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางจิรา  พรหมอินทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2561 (3 ปีบริบูรณ์)

อ่านต่อ

100 total views, no views today

การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

“ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ได้ดำเนินการโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ระหว่างวันที่ 27 – 28  กุมภาพันธ์ 2561  และวันที่ 2  มีนาคม 2561  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ

44 total views, no views today