ป้ายกำกับ: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

โครงการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสพล  ชูทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560  นายสมเกียรติ  ฉิมแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ระหว่าง วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมกับ สพป.นครศรีธรมราช เขต 4 จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” โดยมีนายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดโครงการประชารัฐรู้รักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นำคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ ในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชารัฐรู้รักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ

อ่านต่อ

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  

ดาวโหลดแนบไฟล์ 

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ด.ช.กฤษฏา  สุขภาพ  และ ด.ญ.สุเบต้า  นาดี  นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา    ป.1 – ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ