ป้ายกำกับ: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ  คงช่วย  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เป้าหมายนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3  และครูผู้ควบคุม จำนวน 415 คน 

อ่านต่อ

การประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ)

นางจิตรา  แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางจิรา  พรหมอินทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2561 (3 ปีบริบูรณ์)

อ่านต่อ

การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

“ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ได้ดำเนินการโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ระหว่างวันที่ 27 – 28  กุมภาพันธ์ 2561  และวันที่ 2  มีนาคม 2561  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ

กิจกรรมรณรงค์เผ้าระวังและกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  ได้แต่งตั้งพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาออกตรวจพื้นที่ใน 6 อำเภอ  เพื่อตรวจสอบดูแลนักเรียนที่ประพฤติไม่เหมาะสมช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ 

อ่านต่อ

การพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

“  วันอาทิตย์ที่ 7  มกราคม  2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน  ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาขาติ  ประจำปี  พ.ศ.2561 

อ่านต่อ

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมเยี่ยมชมบู๊ท ผลงานของนักเรียน หน่วยงานการศึกษา  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้  

อ่านต่อ

มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

โครงการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสพล  ชูทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน

อ่านต่อ