ป้ายกำกับ: กลุ่มนโยบายและแผน

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

     นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากร  ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อ่านต่อ

กิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์และรดน้ำสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  นายสพล  ชูทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์และร่วมรดน้ำพระพุทธนวราชบพิตร และผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องในวันสงกรานต์  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

การประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ)

นางจิตรา  แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางจิรา  พรหมอินทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2561 (3 ปีบริบูรณ์)

อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงการดูแล บำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Uninet) ของสถานศึกษา

นายสพล  ชูทอง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดูแล บำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Uninet) ของสถานศึกษา ในสังกัด จำนวน 63 โรงเรียน   

อ่านต่อ

การติดตามการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของสถานศึกษา

นางจิตรา  แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  ได้ออกติดตามการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของสถานศึกษา  ของโรงเรียนในสังกัด 

อ่านต่อ

รับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  เพื่อรับนโยบายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในหัวข้อ การมอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนของกระทรวงศึกษาธิการ 

อ่านต่อ

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการใช้สื่อดิจิทัลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการใช้สื่อดิจิทัลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ  ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ปีงบประมาณ 2560   ที่ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560  นายสมเกียรติ  ฉิมแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ระหว่าง วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 

อ่านต่อ