ป้ายกำกับ: กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการใช้สื่อดิจิทัลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการใช้สื่อดิจิทัลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ  ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ปีงบประมาณ 2560   ที่ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560  นายสมเกียรติ  ฉิมแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ระหว่าง วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 

อ่านต่อ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนำคอมพิวเตอร์(i Pad) สำหรับครูผู้สอน

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนำคอมพิวเตอร์(i Pad) สำหรับครูผู้สอนโรงเรียน โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมชี้แจงการขอสนับสนุนงบประมาณปี 2560 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ 2 กุมภาพันธ์  2560 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  ประชุมชี้แจงการขอสนับสนุนงบประมาณปี 2560  เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย  จำนวน 200 กว่าโรง ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

อ่านต่อ