ป้ายกำกับ: กลุ่มนโยบายและแผน

สพฐ.ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 ให้การต้อนรับคณะจาก สพฐ. ซึ่งออกติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

อ่านต่อ

63 total views, no views today

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561(เวลา 09.30น.) นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563 พร้อมด้วย นายปรีชา รักษ์ทอง นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานกลุ่มเครือข่าย

อ่านต่อ

80 total views, 1 views today

ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

     วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านต่อ

67 total views, 2 views today

พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563

     วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง 
งบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุม สพป.นศ.3

อ่านต่อ

49 total views, no views today

จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ

53 total views, no views today

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

     นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากร  ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

51 total views, 1 views today

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อ่านต่อ

46 total views, no views today

กิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์และรดน้ำสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  นายสพล  ชูทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์และร่วมรดน้ำพระพุทธนวราชบพิตร และผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องในวันสงกรานต์  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

55 total views, no views today