รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2565
แบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
แบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
แบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565
แบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2565
แบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2565
แบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2564
แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2564

105 total views, 1 views today