รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประจำปี 2567

แบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม2567
แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567
แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2567
แบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2567
แบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2567
แบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2567
แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
แบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2567
แบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2567
แบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
แบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2567

747 total views, 1 views today