ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทรศัพท์ 075-362701 โทรสาร 075-771298,075-299