header54
> สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ขอเชิญชวน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาอื่น รวมพลัง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. <  
ผอ.ประจักษ์
นายประจักษ์ ช่างเรือ
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต๓
1
ๅ
a ระบบ KRS     กพร.สพฐ.
a ระบบ ARS     กพร.สพฐ
a ระบบ Data Center 2012
ๅ
a e-office สพฐ ๅ
ๅ
ส
a
ๅ

a  http://multiply.com

z
a งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๙ ๅ
 
obecchannel

สติถิการเยื่ยมชม
เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2555

logo22
 2 เว็บไซต์ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ๅ
       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำเว็บไซต์ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ข้าราชการในสังกัด สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่ http://www.web.moe.go.th/moeecard/
กคศ
1802572 การร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อแวว ผอมจีน ๅ
        นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ เป็นประธานในการฌาปนกิจศพ คุณพ่อแวว ผอมจีน ผอ.ร.ร.บ้านควนมิตร นางเยาวมาลย์ มะเดโช ผอ.ร.ร.วัดวังฆ้องและนางบุญญา รักษ์ประทุม ครู ร.ร.วัดวังกลม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดลานช้าง ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช [โดย webmaster : เมื่อ ๑๗ / ๐๒ / ๒๕๕๗]
ประชุมกรอบ28ค(2)2 การประชุมการกำหนดกรอบอัตรากำลัง
        นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ เป็นประธานในการประชุม เกี่ยวกับการกำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทาง การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) โดยมีนายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ผู้ดูแล งานบุคคล ได้ชี้แจงแนวดำเนินการและ ทำความเข้าใจการจัดบุคลากรลงกรอบตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่ ก.ค.ศ.กำหนด เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ [โดย webmaster : เมื่อ ๑๐ / ๐๒ / ๒๕๕๗]

การยกระดับผลสัมฤทธิ์2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
        เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช
เขต ๓และคณะได้ร่วมกิจกรรมและเป็นประธานเปิดโครงการค่าย การพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย สถานศึกษา
ที่ ๒๔ และ ๒๕ ณ โรงเรียนวัดสมควร และโรงเรียนวัดคันธมาลี ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน ในสังกัด
[โดย webmaster : เมื่อ ๐๓ / ๐๒ / ๒๕๕๗]

next
1 ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 1, 2, 3, 4 ] [โดย webmaster : เมื่อ ๑๘ /๐๒ / ๒๕๕๗]ๅ
1 ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 1, 2, 3, 4 ] [โดย webmaster : เมื่อ ๑๑ /๐๒ / ๒๕๕๗]
1  การกรอกข้อมูลเพิ่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยใช้ user และ password รหัส SMIS 8 หลัก ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ตามลิ้งค์ดังนี้ www.obecnet.bopp.go.th หากโรงเรียนดำเนินการกรอกเสร็จแล้ว ให้แจ้งยืนยันสำนักงานเขตพื้นที่ทราบด้วย เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ยืนยันข้อมูลดังกล่าวให้กับโรงเรียนในสังกัด [โดย webmaster : เมื่อ ๐๑ /๐๑ / ๒๕๕๗]
1 ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รายละเอียด)[โดย webmaster :
เมื่อ ๑๘ /๑๒ / ๒๕๕๖]
1  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด [โดย webmaster : เมื่อ ๐๔ /๑๒ / ๒๕๕๖]
1  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด รายการรถยนต์ทางราชการ รายละเอียด[โดย webmaster : เมื่อ ๐๓ /๑๒ / ๒๕๕๖]
1  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด[ โดย webmaster : เมื่อ ๐๒ /๑๒ / ๒๕๕๖]
1  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด[ โดย webmaster : เมื่อ ๒๐ /๑๑ / ๒๕๕๖]
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๕
 
logo17
080254
logo20
salary
logo18
logo19
obec
 

????????????????--?????
ban4     Power by : ครูไทย www.kruthai.info
มุมเพื่อการศึกษา
มุมสาระความรู้

คู่มือการปฏิบัติงาน
ดาวโหลดโปรแกรม

1อนต์มาตรฐานไทย 13 ฟอนต์
1 โปรแกรม Firefox 3.6.17  

 ดาวน์โหลด Pattern files สำหรับอัพเดทไวรัสของ PC-cillin
ๅ 
ดาวน์โหลด SuperDat สำหรับ Mcafeeที่นี่
ๅ
 ไดรเวอร์ใครหายเชิญทางนี้
ๅ
 คู่มือการใช้โปรแกรม webzip
ๅ
 สายไฟฟ้าท่องเน็ตแทนใยแก้ว
ๅ
 อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์กับไลฟ์สไตล์ ของโลกปัจจุบัน

z 1 z zสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.๐-๗๕๓๖-๒๗๐๑-๖     โทรสาร ๐-๗๕๗๗-๑๒๙๘ , ๐-๗๕๗๗-๑๒๙๙
     http://www.nst3.go.th         E-mail: nst3@obec.go.th
webmaster : kasorn petnoon