header54
>ภายในปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณธรรม ดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล<  
ผอ.ประจักษ์
นายประจักษ์ ช่างเรือ
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต๓
1
a  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
ๅ
ๅ
a ระบบ KRS     กพร.สพฐ.
a ระบบ ARS     กพร.สพฐ
a ระบบ Data Center 2012
ๅ
a e-office สพฐ ๅ
ๅ
ส
a ขั้นตอนการสมัครObecMail
a
ๅ

a  http://multiply.com

z
 a    งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๑๐ ๅ
 
obecchannel

สติถิการเยื่ยมชม
เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2555

logo22
ทรงพระเจริญ
 2 เว็บไซต์ลงนามถวายพระพรออนไลน์
       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำเว็บไซต์ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ข้าราชการในสังกัด สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่ http://www.web.moe.go.th/moeecard/
2 ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ ๅ
          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่สนใจตอบแบบสอบถามภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 รายละเอียด --->
 http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/index.htm
ทรงพระเจริญ 2  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๅ
       เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคม อำเภอเชียรใหญ่ ภาคค่ำนายวิรัตน์ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ และมีรายการแสดงของนักเรียน กิจกรรมมอบรางวัล แม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ จุดพลุไฟเฉลิมพระเกียรติ [ โดยwebmaster :เมื่อ ๑๔ / ๐๘ / ๒๕๕๗]
290757_1 2  การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
       เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายสมเกียรติ ฉิมแก้ว รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมการคัดเลือกโรงเรียน ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ส่ง ผลงานเข้ารับการประเมินคัดเลือกได้นำเสนอผลงานและแสดงศักยภาพด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบ้านสวนช่องเขารีสอร์ท อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช [ โดยwebmaster :เมื่อ ๒๙ / ๐๗ / ๒๕๕๗]
อาเซียน 2  งานเปิดโลกทักษะ ดี เก่ง กล้า ก้าวทันอาเซียน
       เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมเปิด โลก ทักษะ ดี เก่ง กล้า ก้าวทันอาเซียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ณ อาคารปิติชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น นักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ มอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบและ ผู้ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ในสังกัด นวัตกรรมครู ผู้บริหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีสัญญาใจ ศูนย์ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
[ โดยwebmaster :เมื่อ ๒๑ / ๐๗ / ๒๕๕๗]
next
1 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) [โดย webmaster : เมือ ๒๔ /๐๘ / ๒๕๕๗]ๅ
1 โรงเรียนประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [ 1, 2, 3, 4 ] [โดย webmaster : เมือ ๒๑ /๐๖ / ๒๕๕๗]
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] [โดย webmaster : เมือ ๐๕ /๐๖ / ๒๕๕๗]
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] [โดย webmaster : เมือ ๓๐ /๐๕ / ๒๕๕๗]
1 คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ [รายละเอียด] [โดย webmaster : เมือ ๓๐ /๐๕ / ๒๕๕๗]
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] [โดย webmaster : เมือ ๒๐ /๐๕ / ๒๕๕๗]
1 บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับงานการควบคุมภายใน ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ [รายละเอียด 1 , 2 ]
[โดย webmaster : เมื่อ ๑๘ /๐๓ / ๒๕๕๗]
1 ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 1, 2, 3, 4 ] [โดย webmaster : เมื่อ ๑๘ /๐๒ / ๒๕๕๗]
 
logo17
080254
logo18
logo19
obec
 

????????????????--?????
ban4     Power by : ครูไทย www.kruthai.info
มุมเพื่อการศึกษา
มุมสาระความรู้

คู่มือการปฏิบัติงาน
ดาวโหลดโปรแกรม

1อนต์มาตรฐานไทย 13 ฟอนต์
1 โปรแกรม Firefox 3.6.17  

 ดาวน์โหลด Pattern files สำหรับอัพเดทไวรัสของ PC-cillin
ๅ 
ดาวน์โหลด SuperDat สำหรับ Mcafeeที่นี่
ๅ
 ไดรเวอร์ใครหายเชิญทางนี้
ๅ
 คู่มือการใช้โปรแกรม webzip
ๅ
 สายไฟฟ้าท่องเน็ตแทนใยแก้ว
ๅ
 อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์กับไลฟ์สไตล์ ของโลกปัจจุบัน

z 1 z zสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.๐-๗๕๓๖-๒๗๐๑-๖     โทรสาร ๐-๗๕๗๗-๑๒๙๘ , ๐-๗๕๗๗-๑๒๙๙
     http://www.nst3.go.th         E-mail: nst3@obec.go.th
webmaster : kasorn petnoon