header54
>ภายในปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณธรรม ดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล<  
ผอ.ประจักษ์
นายประจักษ์ ช่างเรือ
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต๓
1
a  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
ๅ
ๅ
a ระบบ KRS     กพร.สพฐ.
a ระบบ ARS     กพร.สพฐ
a ระบบ Data Center 2012
ๅ
a e-office สพฐ ๅ
ๅ
ส
a ขั้นตอนการสมัครObecMail ๅ
a
ๅ

a  http://multiply.com

z
a งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๙ ๅ
 
obecchannel

สติถิการเยื่ยมชม
เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2555

logo22
 2 เว็บไซต์ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ๅ
       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำเว็บไซต์ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ข้าราชการในสังกัด สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่ http://www.web.moe.go.th/moeecard/
202 งานปัจฉิมบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านปากเชียร ๅ
        เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายวิรัตน์ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช  เขต ๓ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ปีการศีกษา ๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านปากเชียร มีบัณฑิตน้อยเข้ารับเกียรติบัตร จำนวน ๔๔ คน ประกอบด้วย รร.บ้านปากเชียร จำนวน ๔๒ คน และ รร.วัดเทพนิมิต จำนวน ๒ คน นายสมชัย ประจง ผอ.รร.บ้านปากเชียร ผู้กล่าวรายงานต่อประธาน มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนบนเวที , นิทรรศการ และการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน เรียนดี [โดย webmaster : เมื่อ ๒๑ / ๐๓ / ๒๕๕๗]
งานวิชาการ2 การจัดงานวิชาการ ร.ร.ชุมชนบ้านพุดหง
        เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช  เขต ๓ และคณะ ได้ร่วมกิจกรรมงานวิชาการโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง นายจำลอง ประวีณไว กล่าวรายงาน โดยมีกิจกรรมบนเวที การจัดนิทรรศการของนักเรียน ต่อจากนั้นร่วมพิธีมอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต โดยนายเชิดชัย ช่วยคงทอง ช่างบ่ายเยี่ยมชมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเถลิงกิติยาราม มีนายชัชภรณ์ บุญเชิด และคณะครูให้การต้อนรับ [โดย webmaster : เมื่อ ๑๓ / ๐๓ / ๒๕๕๗]
next
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [รายละเอียด]
[โดย webmaster : เมือ ๑๑ /๐๔ / ๒๕๕๗]ๅ
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศรายชื่อสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [รายละเอียด]
[โดย webmaster : เมือ ๐๔ /๐๔ / ๒๕๕๗]
1 ประกาศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [รายละเอียด] [โดย webmaster : เมื่อ ๑๘ /๐๓ / ๒๕๕๗]
1 บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับงานการควบคุมภายใน ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ [รายละเอียด 1 , 2 ]
[โดย webmaster : เมื่อ ๑๘ /๐๓ / ๒๕๕๗]
1 ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 1, 2, 3, 4 ] [โดย webmaster : เมื่อ ๑๘ /๐๒ / ๒๕๕๗]
1 ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 1, 2, 3, 4 ] [โดย webmaster : เมื่อ ๑๑ /๐๒ / ๒๕๕๗]
1 ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รายละเอียด)[โดย webmaster :
เมื่อ ๑๘ /๑๒ / ๒๕๕๖]
1  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด [โดย webmaster : เมื่อ ๐๔ /๑๒ / ๒๕๕๖]
1  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด[ โดย webmaster : เมื่อ ๒๐ /๑๑ / ๒๕๕๖]
 
logo17
080254
logo18
logo19
obec
 

????????????????--?????
ban4     Power by : ครูไทย www.kruthai.info
มุมเพื่อการศึกษา
มุมสาระความรู้

คู่มือการปฏิบัติงาน
ดาวโหลดโปรแกรม

1อนต์มาตรฐานไทย 13 ฟอนต์
1 โปรแกรม Firefox 3.6.17  

 ดาวน์โหลด Pattern files สำหรับอัพเดทไวรัสของ PC-cillin
ๅ 
ดาวน์โหลด SuperDat สำหรับ Mcafeeที่นี่
ๅ
 ไดรเวอร์ใครหายเชิญทางนี้
ๅ
 คู่มือการใช้โปรแกรม webzip
ๅ
 สายไฟฟ้าท่องเน็ตแทนใยแก้ว
ๅ
 อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์กับไลฟ์สไตล์ ของโลกปัจจุบัน

z 1 z zสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.๐-๗๕๓๖-๒๗๐๑-๖     โทรสาร ๐-๗๕๗๗-๑๒๙๘ , ๐-๗๕๗๗-๑๒๙๙
     http://www.nst3.go.th         E-mail: nst3@obec.go.th
webmaster : kasorn petnoon