ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อรับทราบข้อราชการ แนวทางในการปฏิบัติงาน  นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมทินิดี  จังหวัดระนอง

อ่านต่อ

โครงการประชารัฐรู้รักสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมสัมโมทนียกถาทำบุญเลี้ยงพระ

อ่านต่อ

โครงการประชารัฐรู้รักสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรมสัมโมทนียกถาทำบุญเลี้ยงพระ 

อ่านต่อ

การประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดประชุมสัญจรการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินโยบายกระทรวงศึกษาธิการ , การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา , เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดงานเปิดโลกทางการศึกษา

อ่านต่อ

โครงการประชารัฐรู้รักสามัคคี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอชะอวด  จัดกิจกรรมสัมโมทนียกถาทำบุญเลี้ยงพระ  ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

อ่านต่อ

กิจกรรมสนับสนุนชุดนักเรียนสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

          เมื่อวันที่ 20 และ 26 มิถุนายน 2560  นางฐานิกา  พรหมประสงค์  หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร(สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)  ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย

อ่านต่อ

การจัดทำโครงการประชารัฐรู้รักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้จัดทำโครงการประชารัฐ  รู้รักสามัคคี  ทำดีเพื่อพ่อ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย

อ่านต่อ