ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูถัมภ์

     วันที่ 31 สิงหาคม 2561 พลเรือเอก พงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียน

อ่านต่อ

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยกลุ่ม

เมื่อวันที่  23 สิงหาคม  2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยกลุ่ม จำนวน 250 คน  ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ

การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมพิธีเปิดและรับฟังปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา : การเตรียมคนไทย เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน   

อ่านต่อ

กรีฑาอำเภอเชียรใหญ่

     วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาอำเภอเชียรใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของชุมชน

อ่านต่อ

บันทึกเทปถวายพระพร

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากร บันทึกเทปรายการถวายพระพร

อ่านต่อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561

อ่านต่อ

บันทึกเทปรายการถวายพระพร

   นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากร 

อ่านต่อ

การติดตามผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน สพฐ.

อ่านต่อ

พิธีมอบทุนการศึกษา”มูลนิธิครูกรึกศักดิ์เศรษฐิ์”

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา”มูลนิธิครูกรึกศักดิเศรษฐิ์”

อ่านต่อ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.3 ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.นศ.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.3

อ่านต่อ