ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.3 ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.นศ.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.3

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์  รดน้ำขอพรผู้อำนวยการเขตพื้นที่

วันที่  11  เมษายน   2561  สพป.นครศรีธรรมราช เขต  3 จัดกิจกรรมตามประเพณีสงกรานต์  รดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3

อ่านต่อ

กิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์และรดน้ำสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  นายสพล  ชูทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์และร่วมรดน้ำพระพุทธนวราชบพิตร และผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องในวันสงกรานต์  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.3 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.นศ.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.3

อ่านต่อ

ประชุมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

อ่านต่อ

มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   นายประเสริฐ  คงช่วย  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3ได้นำเงินบริจาคของข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ

มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3ได้นำเงินบริจาคของข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ

ประชุมลูกจ้างประจำ

เมื่อวันที่ 10 พย 60 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต.3 พร้อมด้วย นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมลูกจ้างทุกคนเพื่อ เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่สำนักงานแห่งใหม่ และแจ้งการปรับตำแหน่งของลูกจ้าง

อ่านต่อ