ป้ายกำกับ: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประทีบศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล มอบทุนการศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.วุฒิศักดิ์ พิศสุวรรณ ผู้แทนมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล และคณะเจ้าหน้าที่ มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนฐานะยากจนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

อ่านต่อ