ป้ายกำกับ: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ก้าวสู่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ