พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน โรงเรียน ที่มีคุณภาพดีเด่นระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน โรงเรียน ที่มีคุณภาพดีเด่นระดับชาติ ปีการศึกษา 2560”

อ่านต่อ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.3 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.นศ.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.3

อ่านต่อ

การประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ)

นางจิตรา  แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางจิรา  พรหมอินทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2561 (3 ปีบริบูรณ์)

อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงการดูแล บำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Uninet) ของสถานศึกษา

นายสพล  ชูทอง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดูแล บำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Uninet) ของสถานศึกษา ในสังกัด จำนวน 63 โรงเรียน   

อ่านต่อ

การติดตามการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของสถานศึกษา

นางจิตรา  แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  ได้ออกติดตามการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของสถานศึกษา  ของโรงเรียนในสังกัด 

อ่านต่อ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา