มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

งานมหกรรม “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสพล ชูทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 1/2560 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสพล  ชูทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการใช้สื่อดิจิทัลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการใช้สื่อดิจิทัลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ  ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ปีงบประมาณ 2560   ที่ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

การประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดประชุมสัญจรการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินโยบายกระทรวงศึกษาธิการ , การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา , เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดงานเปิดโลกทางการศึกษา

อ่านต่อ

โครงการประชารัฐรู้รักสามัคคี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอชะอวด  จัดกิจกรรมสัมโมทนียกถาทำบุญเลี้ยงพระ  ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลภาษาไทยดีเด่น และคุรุสดุดี ระดับเขต

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล ภาษาไทยดีเด่นและ รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งต่อไปคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

1.คุรุสดุดีระดับเขตพื้นที่

2.ภาษาไทยระดับเขตพื้นที่


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง