ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสพล ชูทอง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ไดรับมอบหมายจากท่าน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

อ่านต่อ

ประชุมปฏิบัติการหลอมรวมคำของบประมาณตามแผนงบโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

นายสมเกียรติ  ฉิมแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วย นางจิตรา แกล้วทนงค์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นางปรีญา  อ่อนสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดกิจกรรมค่าย “เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยกระบวนการคิด (คิดดี ชีวีมีสุข)”

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรมค่าย “เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยกระบวนการคิด (คิดดี ชีวีมีสุข)” สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4 – 6

อ่านต่อ

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

วันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.25 น. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายธเนศ ขำเกิด ข้าราชการบำนาญ (เชี่ยวชาญ) นางนิรมล โพธะ ข้าราชการบำนาญ และ นางสาวศราวดี โพธิ์สุข สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาติดตามและประเมินผลการบริหาร

อ่านต่อ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา