การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

     นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากร  ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมพิธีเปิดและรับฟังปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา : การเตรียมคนไทย เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน   

อ่านต่อ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

กรีฑาอำเภอเชียรใหญ่

     วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาอำเภอเชียรใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของชุมชน

อ่านต่อ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

อ่านต่อ

บันทึกเทปถวายพระพร

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากร บันทึกเทปรายการถวายพระพร

อ่านต่อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561

อ่านต่อ

การขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนวัดทาบทอง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนวัดทาบทอง

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้จัดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ วัตถุประสงค์เพื่ออบรมผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยของโรงเรียน ผ่านระบบทางไกล

อ่านต่อ

ค่ายอบรมทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน

     นายประเสริฐ คงช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดค่ายอบรมทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน

อ่านต่อ

บันทึกเทปรายการถวายพระพร

   นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากร 

อ่านต่อ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา