โครงการ “ประชารัฐรู้รักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นำคณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสำนักงาน จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านต่อ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสพล ชูทอง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ไดรับมอบหมายจากท่าน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

อ่านต่อ

ประชุมปฏิบัติการหลอมรวมคำของบประมาณตามแผนงบโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

นายสมเกียรติ  ฉิมแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วย นางจิตรา แกล้วทนงค์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นางปรีญา  อ่อนสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดกิจกรรมค่าย “เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยกระบวนการคิด (คิดดี ชีวีมีสุข)”

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรมค่าย “เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยกระบวนการคิด (คิดดี ชีวีมีสุข)” สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4 – 6

อ่านต่อ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง