ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านห้วยหาร

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านห้วยหาร  เป็นอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 8 ห้องเรียน  จำนวน 2 หลัง  และถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  จำนวน 1 ชุด 

      ดาวโหลดแนบไฟล์

จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณในการสร้างสรรค์ผลงานการจัดการเรียนการสอนดีเด่นก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย โดยคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อรับเงินรางวัลและโล่พระราชทานประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560   ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งประวัติและผลงานเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.scisoc.or.th/

ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ innovative School Summit 2017 ระหว่างวันที่ 26  – 27 เมษายน 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักดิ์  ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรัลทรา ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 – 6617750 ต่อ 223 หรือ โทร. 083-0046739 หรือ อีเมล์ tanya@absolutealliances.com  รายละเอียด ดาวน์โหลดแนบไฟล์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2560

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  

ดาวโหลดแนบไฟล์

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 18/2560 เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 18/2560 เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560
ดาวน์โหลดแนบไฟล์

ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลดแนบไฟล์

เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรม “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2560

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2560 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยขึ้น

อ่านต่อ

ร.ร.วัดควนสมบูรณ์ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับมอบโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน

โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์  สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 3  รับมอบโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน  จำนวน 60 ชุด มูลค่ากว่า 100,000 บาท จากทีมงานปาร์ตี้สีธรรม  บริษัทไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) 

อ่านต่อ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา