รายงานการประชุม

 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561
ดาวโหลดแนบไฟล์
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

ดาวโหลดแนบไฟล์

 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

ดาวโหลดแนบไฟล์