สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.30 น.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.3 ประชุมการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลพื้นฐานในการค้นพบตนเองและโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามความสนใจ ความถนัดของนักเรียนตามบริบทความพร้อมของแต่ละคน โดยมี นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 ดำเนินการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

241 total views, 1 views today