สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับนโยบาย พุทธเช้า…ข่าวโรงเรียน พุธเช้า…ข่าว สพฐ.

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (เวลา 08.00-09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการประชุมรับนโยบาย พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 30/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน พร้อมด้วย นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.3 เข้าร่วมรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา โดยเลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นผู้ดำเนินการประชุมนำไปสู่ การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3

111 total views, 1 views today