พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้คำขวัญ “รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัยไม่ตามใจตนเอง”โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 1,100 คน ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านม่วงงาม) อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

258 total views, 2 views today