กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 เกมส์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานเปิด3 ประธานเปิด การแข่งขันกรีฑา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 เกมส์ จำนวน 15 โรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในท้องถิ่น ณ สนามโรงเรียนวัดเกาะจาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

258 total views, 1 views today