สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 (เวลา 08.00 น.) นายปรีชา รักษ์ทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) นำคณะบุคลากร สพป.นศ.3 เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญ พระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

131 total views, 3 views today