ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี นักเรียน ผู้ปกครอง “บ่อล้อเกมส์”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี นักเรียนผู้ปกครอง“บ่อล้อเกมส์” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในท้องถิ่น ณ สนามโรงเรียนวัดบ่อล้อ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

252 total views, 1 views today