สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยจัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้าน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านปากเชียร อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

202 total views, 1 views today