สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (เวลา 08.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ สพป.นศ.3) มอบหมายให้ นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ณ บริเวณอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

208 total views, 2 views today