ข้อมูลผู้บริหาร

   
  นายยงศักดิ์ เชาน์วุฒิกุล
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต3
 
นาย ปรีชา รักษ์ทอง
รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นาย บุญเรือง วุฒิวงศ์
รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
น.ส. สุมล ชุมทอง
รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

61 total views, 6 views today