ข้อมูลผู้บริหาร

   
  นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต3
 
นาย ปรีชา รักษ์ทอง
รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นาย บุญเรือง วุฒิวงศ์
รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
น.ส. สุมล ชุมทอง
รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

491 total views, 2 views today