สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมด้วย นายปรีชา รักษ์ทอง ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 โดยมี นายจำรูญ หนูสังข์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

336 total views, 1 views today