สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 405 คน วัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้ 1)เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด มีความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ สร้างทีมลูกเสือแกนนำในการดำเนินการจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2)เพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 3)เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนปากเชียร อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

203 total views, 1 views today