ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 พร้อมด้วย ดร.สุมล ชุมทอง รองผอ.สพป.นศ.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จำนวน 190 คน เพื่อรับทราบนโยบาย สพป.นศ.3 และนโยบายของกลุ่มเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยหาร ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 ได้จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับทราบนโยบาย จาก สพป.นศ.3 และรับทราบแผนงานโครงการของกลุ่มเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 17 โรงเรียน ดังนี้ 1)บ้านห้วย 2)วัดพระอานนท์ 3)วัดหนา 4)ราชประชานุเคราะห์ 7 5)วัดโคกคราม 6)บ้านป่าแชง 7)บ้านท่าเจริญ 8)วัดธงทอง 9)บ้านควนรุย 10)วัดถลุงทอง 11)บ้านปลายราง 12)ชุมชนบ้านพุดหง 13)วัดถ้ำเขาแดง 14)วัดสามัคยาราม 15)วัดธาราวง 16)บ้านท่าไทร 17)ตชด.บ้านเขาวัง

216 total views, 1 views today