ประชุมคณะกรรมการรับรับเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3

151 total views, 1 views today