พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O-NET สูง โรงเรียนบ้านชะอวด

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O-NET สูง ณ ห้องประชุมปิยวัฒนา โรงเรียนบ้านชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านชะอวด  ผอ.สพป.นศ.3 กล่าวว่า ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียน และ คณะครูทุกคน ที่ได้รับเกียรติบัตรในวันนี้ และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ที่มีผลการสอบ (O-NET)100 คะแนนเต็ม และนักเรียนที่มีผลการสอบ (O-NET) 90% ขึ้นไป ให้นักเรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองในการศึกษาหาความรู้อย่างดีที่สุด มีความตั้งใจและขยันเรียน ซึ่งจะได้เป็นอนาคตที่ดีของสังคมต่อไป

268 total views, 1 views today