ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ นายปรีชา  รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับฟังการชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3

118 total views, 1 views today