ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

     วันที่ 13 กันยายน 2561 นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา นักเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรรมราช เขต 3 จำนวน 4 ทุน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำนวน 2 ทุน ให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดในแต่ละระดับ โดยนายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

40 total views, 1 views today