สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ใหม่)

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ปฐมนิเทศ พบปะ พูดคุย กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา(ใหม่) สังกัด สพป.นศ.3 พร้อมด้วย นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 และนายจรูญ พันธ์โภชน์ ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3 จำนวน 49 ราย เพื่อรับรายงานตัวและเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ไปยังสถานศึกษาตามที่ได้เลือกไว้

โดย ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กล่าวว่าให้ผู้บริหารสถานศึกษา(ใหม่) ได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่ได้จากการพัฒนานำไปใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น และให้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

520 total views, 2 views today