สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงข้อราชการ สพฐ. และ สพป.นศ.3 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้ง ได้มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรให้กับโรงเรียน และมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยมี รอง สพป.นศ.3 ผอ.กุล่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช

89 total views, 2 views today