โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูถัมภ์

     วันที่ 31 สิงหาคม 2561 พลเรือเอก พงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลม อ.ปากพนัง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ติดตามการเรียนการสอน รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของโรงเรียน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน เยี่ยมชมผลงานนักเรียนโดย นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นายมนต์ตรี หนูขจร ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลม และนายวีระสิทธิ์  แดงวิไล ผอ.โรงเรียน  คณะครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 ให้การต้อนรับ

70 total views, 1 views today